Bjørnveien 89, Oslo

Client : Aker Utvikling

Date : February 2016